INFO

SISUKORD

 • Treeningutega liitumine, taasliitumine ja esimene treening
 • Varustus
 • Treeningutest osavõtt
 • Õppetasu ja tasumise kord
 • Käitumissoovitused lapsevanemale

Täpsema info saate meiega ühendust võttes info@raplamaajk.ee
Tel. 5281232 (kõik piirkonnad)
Tel 5175919 (Märjamaa piirkond)

Treeningutega liitumine, taasliitumine ja esimene treening
Esimesed treeninggrupid moodustatakse koolieelikutele, kas eraldi või koos esimese klassi lastega. Seega algab vastuvõtt treeningutele 5-7. eluaastast. Enne seda toimuvad tegevused lasteaedades kohapeal ja lasteaia treeningrühmana võimlas/jalgpallihallis.
Kuni 12. aastaste noorte vastuvõtul treeninggruppi ei ole varasem kokkupuude jalgpallimänguga eelduseks. Üle 12. aastastel noortel on varasem kokkupuude jalgpallimänguga, kas mängides koolivõistkonnas, koduhoovis sõpradega või muul viisil, soovitatav.
Treeningud toimuvad piirkondades – Rapla, Märjamaa, Kehtna/Kaerepere, Juuru/Kaiu, Kohila. Lisaks toimuvad koondtreeningud alates U12 vanusegrupist (alla 12. eluaastat) treeningkordade sagedus nädalas kasvab vanusega.

Liitumise vormistamiseks tuleb täita ankeet sportlyzer.com lehel. Otsingusse panna Raplamaa Jalgpallikool. Samuti võite teha seda siin samas  VAJUTA SIIA PEALE   või läbi klubi kodulehe raplamaajk.ee ankeet asub esilehe paremal servas.
Nooremates vanusegruppides võivad tüdrukute ja poiste jalgpallitrennid toimuda koos.

Taasliitumisel ei tule täita uuesti liitumisankeeti, eeldusel et eelnevalt oli lapsel profiil loodud. Tuleb saata kiri info@raplamaajk.ee ja teavitada soovist uuesti treeningutega liituda – lapse nimi, vanema nimi, kontakt ja elukoht asula täpsusega.

Prooviperiood treeningutega liitudes ei saa olla pikem kui 2. nädalat. Perioodi lõpuks peab olema klubile esitatud liitumisavaldus. Prooviperioodil võib treeningutel osalemise lõpetada sellest klubi teavitamata. Kui laps on korra proovinud treeningutega liituda ja siiski loobunud ja soovib seda uuesti teha, siis enam uut prooviperioodi ei rakendata.

Varustus
Esimesele treeningule minnes võta kaasa spordivarustus. Kui võtad kaasa enda palli, siis kirjuta peale kindlasti ka oma nimi.
7-9. aastasele lapsele on sobilik jalgpall suuruses nr 3
10-13. aastasele lapsele on sobilik jalgpall suuruses nr 4
14. aastasele ja vanemale lapsele on sobilik jalgpall suuruses nr 5

Trennid toimuvad kunstmuru- või tavalisel muruväljakul. Kunstmurule sobivad jalanõudeks 13 korgiga kunstmuruputsad (tähis AG artificial grass või hübriid), tavamurule sobivad nii 13 korgiga (tähis FG football grass) kui ka 6 korgiga saapad, aga need viimaseid ei soovita lastele. Esimestes trennides pole putsade olemasolu vajalik, pigem tasub treeneri käest nõu küsida, milliseid putsasid kõige mõistlikum endale muretseda oleks. Riietusena lühikesed või pikad püksid (sõltuvalt temperatuurist ja oludest) ja särk. Jalakaitsmed on varustuse kohustuslik osa (prooviperioodil on jalakaitsmed soovitatavad, enne kui pole kindel kas RJK trennidega liitutakse või mitte, ei ole mõistlik nende ostmiseks raha kulutada). Kui osalemine on otsustatud, siis tuleb muretseda klubi baas võistlusvarustus ja soovitatavalt ka dressid ning kilejope.

Kuna talvisel ajal toimuvad trennid sisehallis või õues, siis treeninguteks on vajalik mitmekihiline soe riietus (soe spordipesu, pikad püksid ja pikkade käistega dressipluusid ja kilejope), kindad, müts.

Treeningpaika jõudes astu julgelt treeneri juurde, ütle oma nimi ning seda, et tulid esimesse trenni. Suure sagina tõttu enne treeningu algust ei jää sa nii tegutsedes treeneri tähelepanuta.
Seejärel alusta vastavalt treeneri juhtnööridele oma esimese treeninguga Raplamaa JK klubis.

Treeningutest osavõtt
Klubi ja treeninggruppi(de) liikmeks olemine eeldab osavõttu treeningutest, treeningmängudest, võistlustest, turniiridest, treeninglaagritest ning vastavalt vanusele Eesti noorte meistrivõistlustest.

Raplamaa JK noorte treeningutel osalemine on vabatahtlik, kuid et jalgpall on meeskonnamäng, sina oled osa võistkonnast ning sinuga arvestatakse, palume silmas pidada alljärgnevaid soovitusi:

 • Kui oled haige või ei saa muul põhjusel treeningul osaleda, informeeri palun sellest võimalikult varakult enne treeningut kindlasti oma treenerit. Siis teab treener sinu kohaloleku või puudumisega treeningu ülesehitusel arvestada;
 • Treenerit saab teavitada helistades või saates SMSi tema mobiilitelefonile;
 • Saabu treeningule, mängule jm ühisüritusele kokkulepitud päeval ja kellaajal;
 • Hoia sinule usaldatud treeningvahendeid ning –varustust;
 • Kanna trennis Raplamaa JK treeningvarustust;
 • Kanna trennis jalakaitsmeid.

Reeglitega harjumine ning nende järgimine on aluseks arusaamise ja harjumuse tekkimisele ka võistkonna siseselt ning võimaldab paremat üksteise mõistmist nii võistlushoos mänguväljakul kui treeningutel.
Pea meeles ka seda, et kõikide oma murede ja rõõmudega võid alati treeneri poole pöörduda.

Õppetasu ja tasumise kord
Nagu igas tegutsevas klubis/huvikoolis, kaasneb osalemisega ka õppetasu tasumine.
Klubi õppetasu suurus vaadatakse üle üks kord aastas ja juhul kui õppetasu muutub informeeritakse lapsevanemaid sellest eelneva kuu esimesel nädalal.
Õppeaasta periood on september – august (oli august – juuli)

Õppetasumäärad ühes kalendrikuus alates 1.03.2022
Erinevatel vanusegruppidel on erinevad kuupõhised õppetasumäärad. Samuti võivad need erineda piirkonniti.
Õppetasu arvestatakse grupi, mitte sünniaasta, järgi.

U6-U9 (alla 7-9.a.) k.a LA jalgpalliringid võimlates – 27€ 
U10-U12 piirkondlikud grupid – 37€ kaks või kolm treeningut nädalas
U13-U15 piirkondlikud grupid – 42€ kuni kolm treeningut nädalas
U13-U17  koondgrupid – 47€ kolm või neli treeningut nädalas
Tütarlapsed U7-U10 – 27€  kaks treeningut nädalas
Tütarlapsed U11-U17 – 32€ kuni kolm treeningut nädalas

Lasteaedade jalgpalliringis arvestatakse õppetasu korratasuna – 4€ kord.
Tasudes 12 kuu liikmemaksu korraga, on soodustus -10%. Näiteks 12×47.- = 564.- asemel 507,60

Kui ühest perest on klubis treenimas 3 last, treenib kolmas laps tasuta. Kui ühest perest on klubis treenimas 2 last, on teise lapse õppetasu soodustus 50%
Raplamaa JK võib rakendada vajadusel treeninggruppidel erinevaid õppetasu suuruseid.

TASUMINE ja REEGLID
• Klubi õppetasu tuleb tasuda 12 kuul aastas. Klubi õppetasu on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuudel, kui grupid käivad laagrites, turniiridel ja puhkavad. Klubi õppetasu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.
• Klubi õppetasu on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud ja/või vanemate laste gruppidel november/detsember kui gruppidel on puhkused
– minimaalne puhkuse aeg aasta peale 1 kuu ja maksimaalne 2,5 kuud

• Õppemaks tasutakse RJK arveldusarvele 1 kord kuus, esitatud arve alusel.
MTÜ Raplamaa Jalgpallikool
a/a EE947700771000928217
Selgitus: esitatud arve number

• Juhul kui pere majanduslik olukord on komplitseeritud, siis on võimalik kirjaliku avalduse alusel, mis on saadetud aadressil info@raplamaajk.ee taotleda õppemaksu vabastust või soodustust 50% ulatuses. Vabas vormis avalduses palume ära märkida lapse nime, taotletava soodustuse suuruse, perioodi ja selgituse põhjuse kohta.
• Igal hetkel võib tasuda korraga aastase perioodi eest. Sellisel juhul on aluseks hetkel kehtiv õppetasu suurus, aga mitte varasem kui 1.03.2022 kehtiv õppetasu suurus. Aasta = 12 x õppetasu suurus -10%. Makstes lisada selgitusse lapse nimi ja 12 kuu makse.
• Soovides lõpetada klubis treeningud, tasuge palun veel maksmata arved, informeerige lahkumisest kirjalikult (tooge ära ka lahkumise põhjus) klubi info@raplamaajk.ee. Teie laps võetakse klubi nimekirjast maha ja järgmise kuu eest enam arveid ei saadeta.
Lahkumisel teise jalgpalliklubisse peavad klubid omavahel veel ülemineku osas kokkuleppele jõudma.
Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on maksmata õppetasu arveid.

• Õppetasu kohustusest väljub õpilane gümnaasiumi või kutsekooli gümnaasiumiastme lõpetamise järel.

TULUMAKSU TAGASTUS
Raplamaa Jalgpallikool ja õppekava ”praktiline jalgpall” (õppekava kood 118337 ) on Haridus- ja Teadusministeeriumis ministri käskkirjaga 13. detsember 2012 registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. See annab lapsevanematele võimaluse tasutud koolituskulude eest pärast füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamist tulumaks riigilt tagasi saada.
Tagastuse saamiseks on eeldus, et klubile on edastatud maksja isikukood (lapse profiili juures kontaktiks oleva lapsevanema andmete juurde)
Võistlus- ja treeningvarustus
Vajaliku varustuse leiate alamteemast varustus

Käitumissoovitused lapsevanemale

 • Laps vajab oma tegevustes lapsevanema toetust! Võimaluse korral külasta kõiki oma lapse mänge ning näita üles mängurõõmu.
 • Ole lapsele eeskujuks! Mängi oma lapsega sportmänge ka väljaspool tema treeninguid. Ühised tegevused annavad lapsele uut energiat ning omavad olulist rolli lapse pingutustel ja õnnestumistel.
 • Lähtu ausa mängu põhimõtetest. Ole lugupidav nii oma lapse kui tema meeskonnakaaslaste suhtes. Tunnusta last vastase võidu kui ka kaotuse korral.
 • Püüa mõista, et noortesport on lastele, mitte täiskasvanutele. Iga laps on oma võimete poolest erinev. Võimalda oma lapsele mitmekülgne kehaliste ja vaimsete võimete areng ning ära pööra tähelepanu ainult võidule ning selle saavutamisele.
 • Laps vajab julgustust! Ära kritiseeri ega alanda last ning tema võistkonnakaaslasi. Hoidu lapse peale hääle tõstmisest, kuna selline teguviis mõjub lapse emotsioonidele kõige rängemalt. Räägi mängust ainult siis, kui laps seda ise soovib.
 • Ole täpne! Vii laps treeningutesse ja mängudele õigeks ajaks ning teavita treenerit, kui laps ei saa treeningutest osa võtta või hilineb. Treenerite kontaktnumbrid asuvad kodulehel iga treeninggrupi info all.
 • Ole oma lapsele eeskujuks ning ära kaota kontrolli oma emotsioonide üle. Väldi kohtunike süüdistamist ja kritiseerimist nende vigade tõttu. Kui sul tuleb tahtmine seda teha, siis tuleta endale meelde, et kohtunikud on sageli vabatahtlikud, teismelised või alles õpivad ametit. Eksimine on inimlik!
 • Püüa mõista, et mänguplatsil on kõik mängijad võrdsed! Mänguaega peavad saama kõik lapsed, mitte ainult sinu laps või parimad mängijad. Innusta oma last mängust rõõmu tundma ning anna talle aega arenemiseks ja kogemuste saamiseks. Noortespordi uuring näitab, et lapsed mängiksid palju parema meelega võistkonnas, mis kaotab, kuid kus nad saavad platsile, kui võistkonnas, mis võidab, kuid nemad peavad pingil istuma.
 • Väldi oma lapse ning tema võistkonnakaaslaste eemalt kristiseerimist ja õpetamist. Kui sa pole rahul treeneri tööga, siis räägi sellest temaga omavahel.
 • Pea alati meeles, et sa oled täiskasvanu ning püüa vastavalt sellele ka käituda. Palju raskem on lapsel tegeleda enesekontrolli kaotanud täiskasvanuga kui lapsevanemal enesekontrolli kaotanud lapsega.